2.0T - Mechanical Override

Specs
 • Deck Length1900
 • Bucket Rest Length1140
 • Trailer Length4700
 • Coupling Height470
 • Ramp Width (Internal)280
 • Deck Width1100
 • Clearance between Guards1130
 • Trailer Width1600
 • Deck Section Width300
 • Tare300
 • A.T.M2200
 • Payload1900
see more
Specs
 • Deck Length1900
 • Bucket Rest Length1140
 • Trailer Length4700
 • Coupling Height470
 • Ramp Width (Internal)300
 • Deck Width1310
 • Clearance between Guards1350
 • Trailer Width1820
 • Deck Section Width405
 • Tare340
 • A.T.M2200
 • Payload1860
see more
Specs
 • Deck Length1900
 • Bucket Rest Length1140
 • Trailer Length4700
 • Coupling Height470
 • Ramp Width (Internal)300
 • Deck Width1100
 • Clearance between Guards1130
 • Trailer Width1600
 • Deck Section Width1100
 • Tare300
 • A.T.M2200
 • Payload1900
see more

Features

Feature 1
Feature 2
Feature 3
Feature 4
Feature 5